public bar furaripublic bar furari

Địa chỉ 〒852-8107
10-20 hamaguchimachi,nagasaki-shi,nagasaki
Điện thoại +81-95-842-2233 
Khu vực Peace Park Area 
Thể loại Karaoke party / Bar / Beer Hall,Other 
Thuốc Smoking Allowed on Entire Floor 
Thẻ Credit Cards Accepted  (JCB , VISA , Master Card , AMERICAN EXPRESS , Diners Club)  
Có Wifi miễn phí Not Available 
Thời gian mở cửa 19:00 ~ 03:00
Ngày nghỉ định kỳ Always Open 
Ngôn ngữ thực đơn 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 
Bản đồ chỉ dẫn đường đi
Dự toán trung bình Night:approx. 2,000yen
Tiền công (tiền chỗ ngồi, tiền dịch vụ, tiền món khai vị, v.v...) Available ( ¥300/person )  

map

Google MAP