elvcafeelvcafe

Địa chỉ 〒850-0875
6-16 sajaemachi. nagasaki shi.
Điện thoại +81-95-823-5118 
Khu vực Other areas in Nagasaki City 
Thể loại Bakery / Café / Sweets 
Thuốc Smoke-free 
Thẻ Credit Cards Not Accepted  
Có Wifi miễn phí Not Available 
Thời gian mở cửa 11:00 ~ 19:00
Ngày nghỉ định kỳ Monday 
Ngôn ngữ thực đơn 日本語,English,한국어,简体中文 
Bản đồ chỉ dẫn đường đi
Dự toán trung bình Daytime:approx. 1,000yen
Tiền công (tiền chỗ ngồi, tiền dịch vụ, tiền món khai vị, v.v...) Not Available  

map

Google MAP